پنجشنبه، اردیبهشت ۰۷، ۱۳۸۵

به سه حرف سکوت میشوم

قلم لال میشود
دستهایم که میچکد

Posted by t | ۸:۰۳ بعدازظهر |

شنبه، فروردین ۱۹، ۱۳۸۵

ستایش


خدا که خوابید
مادران رسالت شب نشینی را
آغاز کردند
و پدران به دنبال قطعه ای از بهشت
تمام شب را تا صبح
به نیایش خدای شبها
بیدار ماندند...

گاهی ستایش، در حفره های تردید
رنگ بیگانگی می گیرد

و دلتنگی یعنی
شیب های بی نهایت
موازی با دارها و تارها


خدا که بیدار شد
زمین به خوابی ابدی فرو رفت

http://madeinbedroom.com/